Configuració del servei FTP a IIS

Per poder fer connexions FTP a IIS doncs cal que instalem el “servidor de aplicaciones” i el “Servidor de DNS” per al nostre servidor, per aixó hem d’anar a:

“Administre su servidor” –> ”Agregar o quitar función” –>  “Servidor de aplicaciones”

Una vegada instal·lat el servidor d’aplicacionsi el DNS, llavors ja podrem començar a utilitzar el IIS:

Per començar hem d’obrir el “administrador de Internet Information Services” (IIS) que el trobarem a Inici –> Herramientas del servidor –> Administrador de Internet Information Services, després ens apareixerà el nostre servidor, on a la carpeta de Sitios Web tindrem el nostre lloc web predeterminat, i a la carpeta de Sitios FTP tindrem el nostre lloc FTP, en el lloc web FTP hem de entrar a les seves propietats i a on son els permisos, haurem de desmarcar la casella de que tots els usuaris Anonims puguin accedir, ja que aixo no ho volem. despres al nostre lloc web hem de crear els directoris virtuals de cada usuari:

S’iniciara un assistent per crear directoris virtuals, on seguirem els següents pasos:

1- Alias del Directori.
2- Després cal assignar la ruta d’accés la qual seria on tenim la carpeta.
3- Habilitar els permisos adequats.

i aixis podem anar creant directoris virtuals per a cada Usuari.

Una vegada acabat aixó, ja podem assignar un Alias per a la comunicació amb l’usuari:

Inici –> Herramientas Administrativas –> DNS
i aqui ens dirigim a les zones de busqueda directa i crearem un Host Nuevo:

Crearem un Host Nuevo per a cada Usuari que volguem, es important assignar la IP correcta de cada Usuari per a la comunicació, perqué lógicament no es comunicarien entre ells si aquest no fos el cas.

Una vegada fet tot aixo, el usuari ja podrá accedir per FTP i poder llegir i modificar el que contingui el seu lloc Web.

Aqui adjuntare un video on s’explica amb imatges, part dels processos que he fet jo, si no ha quedat clar.


,,..creat per Victor Moreno..,,

Anuncis
| Deixa un comentari

Instal·lar XAMPP en un PenDrive

En aquest apartat ensenyaré a instal·lar el programa XAMPP en un PenDrive , solament teniu que seguir aquestos pasos:

1-Per instalar-lo anem a aquesta web http://sourceforge.net/projects/xampp/

2-El guarden dintre del nostre PenDrive i a continuació per instalar-lo solament tenim que fer doble click i l’instalem al arrel del nostre PenDrive.

3-Quan estigui instal·lat anem a la carpeta i polsem a “xampp_start


4-A continuació de polsar obrir s’obrira el panel del control allà hi ha una opció que es diu Svc està al costat de MySql, li donem click.

5-Sortira que tenim que instal·lar aquella opció li diem  que si.

6-Ara ya esta actiu, li polsem a admin que esta al costat de MySql i sobre el phpMyAdmin.

7-Per acabar si es vol tancar anem a la carpeta del XAMPP ubicada al PenDrive i li donemxampp_stop“.

| Deixa un comentari

Una presentació no és un document

L’acte de presentar és totalment diferent de l’acte de llegir, l’arrel del problema recau en la forma habitual de com es creen moltes de les presentacions: a partir d’un article i un document previ, sense més estratègia que anar traspassant el contingut del document a les transparències i ja està. Com que ja està? Així hauràs creat un informe, no una presentació! El fet de projectar “aquella cosa” no la converteix en una presentació, per molt que es llegeixi en veu alta.
Com fer una presentació enfocada al fracàs
Quan elaboris una presentació has de tenir en compte els següents aspectes:

1.- Comença la presentació amb una transparència motivadora
Hauries de començar la presentació amb una transparència que mostri una perspectiva global del tema a l’audiència que t’escolta. Fes una introducció que enganxi, que mostri els aspectes més destacats, i dedica la resta de presentació per comentar els detalls de les diferents parts del tema que la composa.

2.- Proporciona un mapa de la presentació
En una presentació l’audiència no té una altra pista sobre la estructura de la charla que la que proporciona el presentador, per això, és important una bona organització i que es recordi al públic en quin punt de la presentació es troba.

3.- Assenyala les transicions entre les diferents parts de la transició
Convé utilitzar transparències que assenyalin clarament les transicions entre les diferents parts de la presentació.

4.- Adapta la complexitat de la presentació a la capacitat de processament de l’audiència
Adapta la presentació al públic que t’escolta. Segur que pots mostrar un gràfic en comptes d’una taula, pots augmentar la mida de la lletra i reduir la informació que s’hi presenta, etc…

Aquesta informació ha estat extreta d’un article del portal  El Arte de Presentar

Publicat dins de Altres | Deixa un comentari

Estructura i organització dels usuaris a l’Active Directory

Dins l’active directory podem crear usuaris i unirlos en diferents unitats.

Primer de tot fem les unitats que es on i afegirem els usuaris.

Hi ha diferents tipus de unitats, les que hem utilitzat son les unitats organitzatives i els grups.

Per crea una unitat organitzativa o un grup fem boto dret sobre el nostre servidor, anem a nuevo, i tenim diferents opcions entre elles Grupo, Unidad Organizativa, Usuario…

GRUPS

Dins els grups podem unir els usuaris, i serveixen principalment per quan hi ha restricions o diferents permisos en usuaris podem fe grups donarli uns tipus de permisos i unir els usuaris dins el grup, d’aquesta manera els usuaris del grup tindran tots els mateixos permisos.

Ex: Tenim un grup que s’anomena Tècnics Hotline i dins ell tenim diferents usuaris com podem veure.

UNITATS ORGANITZATIVES

Les unitats organitzatives s’utilitzen per a organitza els usuaris en els diferents apartats per tenir una millor visió de l’arbre de l’empresa que volem crear.

Ex:

| Deixa un comentari

Creació d’un logo

Per iniciar la creació d’un logo en el programa GIMP, obrirem el programa i anirem a la opcio “archivo” i crearem una imatge nova, li donem les mides que volem del logo i creem.

Seguidament, podem veure que hi ha una serie de opcions de personalitza el nostre logo, una seria la opció del degradat que fa que difumini el color, com podem veure:

Una altra opció, seria la eina de text que es per inserir lletra o text en el logo:

Sequencialment, si vulguessím col·locar les lletres a lloc o alinear-les o podriem fer am la eina de alineació, pot alinear capes o altres objectes.

També hi ha una altra forma que seria amb la eina de emborronado, que fa que el difuminat quedi més expressiu com si fossín flames.

Publicat dins de Potals d'informació | Deixa un comentari

Com utilitzar Gravatar

Gravatar és un servei que ofereix la possibilitat de mostrar un avatar (Avatar és la representació gràfica mitjançant un dibuix o una fotografia d’una persona per la seva identificació) associada a la nostra adreça de correu electrònic.

Com funciona?
Els usuaris han de registrar-se a Gravatar on podran pujar una imatge, la qual desitgin associar a una adreça de correu electrònic, després cada cop que registrin aquesta adreça de correu, el lloc Web farà una crida a Gravatar per sol·licitar el avatar associat al compte de correu, si existeix es mostrarà la imatge i en cas contrari es mostrarà una imatge per defecte.

Utilitzar Gravatar amb PHP
Com a primer exemple veurem com posar la imatge Gravatar en qualsevol pàgina web utilitzant PHP. Per això, només ens fa falta construir una URL apropiada de la següent forma:

Després mostrem la imatge basada en la URL que ens retorna i que tenim guardada en la variable $grvHttp, això ho fem de la següent forma:

Publicat dins de Potals d'informació | Deixa un comentari

Com iniciar la creació d’un lloc Web

Punts generals

Per a crear una web hem de tenir en compte:

 • Hem de saber a qui va dirigida
 • La web ha de ser intuitiva amb els seus menus i pàgines
 • L’usuari a de poder interactuar amb ella
 • El disseny gràfic es molt important

Per a crear la web el nostre millor aliat es Internet, ja que ens dona eines, consells, codis, imatges i altres.

Les webs es poden fer de molts tipus

 • La podem fer a través de Codi i un editor de text com el Notepad++ i altres
 • La podem fer a través d’un programa com el Dreamweaber i altres
 • La podem fer vía Web com el Joomla, Palimpalem i altres

Les webs també tenen molts tipus de codi

 • HTML, XML, PHP, JAVASCRIPT, AJAX, etc..

Bases de dades

 • Normalment les webs tenen bases de dades, que es un conjunt de de dades de un mateix context i guardades sistematicament per un posterior us.
 • Exemple: Usuari i Contrasenya
 • Aquestes bases de dades son administrades per programes com MySQL, Oracle, etc..

Les webs no tenen límit, pots utilitzar totes les eines i codis que vulguis com et vagi millor a tu.
També sa de tenir en compte que no tots els monitors son de 19” o 20” has de mirar unes mesures standard, sempre s’ha de fer una web amb innovacions pero els que tenen ordenadors més vells pugin arribar a veure-la.
Un cop acabada la web per a penjar-la a Internet, l’has de penjar en un Servidor Host ja sigui pagant o de franc.
També pots pagar un domini .es .cat .com .net
Sinó utilitzar el domini que t’ofereix el Servidor Host.

I ja hi podriam entrar.

Enllaços:
Guia creació Web
http://creatuweb.espaciolatino.com/
http://www.comocreartuweb.com/

Descarregar Notepad++
http://notepad-plus.sourceforge.net/es/site.htm

Descargar DreamweaberLlicencia de prova
http://www.softonic.com/s/dreamweaver

Joomla
http://www.joomlaspanish.org/

Palimpalem
http://www.palimpalem.com/

MySQL
http://mysql.softonic.com/descargar#pathbar

Oracle versió gratis
http://mysql.softonic.com/descargar#pathbar

Cursos

HTML
http://www.aulaclic.es/html/f_html.htm

PHP
http://www.aulafacil.com/php/curso/Temario.htm

Javascript
http://www.elcodigo.com/cgi-bin/DBread.cgi?tabla=herramientas&campo=0&clave=49&info=1

Ajax
http://www.lawebdelprogramador.com/cursos/mostrar.php?id=283&texto=AJAX

Ajustar la web a la resolució del monitor
http://www.accesibilidad-web.net/articulos/optimizar-web-todas-resoluciones.html

Servidor Host
http://alta.1and1.es/

Dominis
http://promotions.nominalia.com/

Altres:
Com sortir a google?
http://www.tuposicionamiento.com/como_salir_en_google.php

Posar un video a la teva web
http://www.desarrolloweb.com/articulos/poner-video-web-youtube.html

Publicat dins de Potals d'informació | Deixa un comentari